Tag Archives: sadqa e fitar

Sadqa E Fitar

Sadqa e Fitar Farz Qarar dia gya hai takay roza dar ki fazool batoon aur fahash kalami say safai ho jaye aur masakeen keliye khanay peenay ka bandobast bhi ho jaye ga. jo koi sadqa e fitar namaz say ¬†pehlay ada kar lay to ye qabool amal hai aur jo koi namaz kay bad ada karay to ye aam sadqat …

Read More »