ziker ALLAH

jis shaks kay wajood main ziker jari ho jata hai to uskay dil ki aankh khul jati hai aur wo ziker ALLAH ism ALLAH zaat kay siwa kisi dosri cheez ko nahi daikhta uska dil ghani ho jata hai.

ziker ALLAH