Ungli Mubarak ki karamat

aik martaba raat main hazrat shaikh abdul qadir jelani r.a kay hamrah shaikh ahmed rafayi aur aadi bin musafir r.a hazrat sayidna imam ahmad bin hambal r.a kay mizar e pur anwar ki ziarat keliye tashreef lay gyay. magar us waqt andhaira bhut tha hazrat ghos e azam unkay aagay aagay thay. ap r.a jab kisi pathar , lakri dewar ya qabar kay pas say guzrtay to apnay hath say ishara farmatay to us waqt ap r.a kay hath mubarik chand ki tarha roshan ho jata. aur is tarha wo sab hazraat aap kay mubarik hath ki roshni kay zariye hazrat sayidna imam ahmed bin hamble r.a kay mizar mubarik tak phunch gyay.

Ungli Mubarak ki karamat