Tum Akhirat keliye ho

Yad rakho tum aakhirat keliye paida kiye gayay ho na kay dunia keliye (hazrat ALI r.a)

akhirat keliye paida