Takdeer aur dua

hazrat sobaan r.a farmatay hain kay rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya takdeer e ilahi ko koi chez nahi badlti magar dua aur umer ko koi chez nahi barhati magar naiki aur insan ko rozi say mehroom nahi kia jata magar us kay gunah ki waja say jiska us nay irtikaab kiya. (ibn e maja)

Takdeer aur dua