Tag Archives: namaz ki ahymiat

Farz namaz ki fazeelat

Namaz mominoon par muqarara waqt par farz hai ye quran ki aik ayat hai jo show karti hai kay namaz muslamano par usi wqt par farz hai jis wqt ka hukam dia gya hai. Deen e islam main sab say ziada ahymiat jis cheez ko di gai hai wo namaz hi hai. jaisa kay hazur pak p.b.u.h ka farman hai …

Read More »