Tag Archives: gharoor karnay walay

Gharoor aur takabur karnay walay

gharoor karnay walay

aur logon say gharoor kay sath apna rukh na phair aur zameen par akar kar mat chal beshak ALLAH har mutakbir itra kar chalnay walay ko napasand farmata hai. is say saf pata chalta hai kay ALLAH tala ki zaat ko gharoof aur takabur karnay walay log hargiz nahi pasand. agar ham quran kay waqyat aur hadees shareef ko utha …

Read More »