Sirf Khalis Amal Ki kabooliat

hazur pak p.b.u.h nay farmaya bila shuba ALLAH tala sirf wo amal qabool kertay hain jo khalis ALLAH keliye ho aur uski khushnoodi keliye kia jaye.

Sirf Khalis Amal Ki kabooliat