Shuru main ihtiaat aur bad main khairmakdam

Shuru sardi main ihtiaat kero, aur aakhir main iska khair makdam kero kioke sardi jismoon main wohi kerti hai jo darkhtoon main kerti hai kay ibtida main darakhtoon ko jhulsa daiti hai aur aakhir main sarsabz o shadab ker daiti hai.

Shuru main itehaat kero