Shariyat aur tarikat

tauheed kay sath hazur pak p.b.u.h ki shariyat ho aur shariyat say muhabbat ho to ye tarikat ban jaye gi

Shariyat aur tarikat