Say No to Valentine’s Day

hazur pak p.b.u.h nay farmaya tha teen logon ka jannat main dakhila haram kia hai ALLAH pak nay. aik dayimi sharabi , dosra maa bap ka nafarmaan, teesra wo jo apnay bewi bachoon main behayai bardasht kerta hai.

Say no to valentines