Sab say acha ilm

yaddasht main mehfooz rehnay wala ilm aarzi hai, yadasht khud dair pa nahi sab say acha ilm wo hai jo dil main utar ker amal main zahir hota hai.

Sab say acha ilm