Rizq E halal ibadat hai

Jo admi apnay boorhay walidain keliye rozi kamata hai aur dor dhoop main rehta hai wo khuda kay rastay main hai. aur jo admi apnay chotay bachoon ki parwarish keliye  mehnat kerta hai. wo bhi khuda kay rastay main hai aur jo admi apni zaat keliye mehnat kerta hai takay logon say sawal na karna paray wo bhi khuda kay rastay main hai (muslim)

Rizq E halal ibadat hai