Rasool ALLAH p.b.u.h ka Takia

jis takiye per aap p.b.u.h raat ko sotay thay, aisay chamray ka tha jis main khajoor ki chaal bhari thi.

Rasool ALLAH ka takia