waldain

Athar Ali asked 2 years ago

waldain-ko-gunah-se-kese-ruka-jay-aur-ulad-agr nain-rokti-tu-ulad-kis-had-tak-gunah-gar-hai

Your Answer

14 + 7 =