Khatna

1 Answers
Best Answer
Admin Staff answered 4 years ago

Walikum asalam sister, 

Khatna ki chot bilkul nahi hai ye lazmi hai, 

Hazrat ibrahim a.s nay bari umar mai ye sunat puri farmai thi jab hukm hua tha. 

So iski koi chot nahi hai. 

Regards, 

Your Answer

7 + 12 =