dua

Saman asked 4 years ago

Rabi kulli shayin khadimuka dua ya dua please mujai koi correct krdy r dhond dy ya kis jaga a quran mai 

Your Answer

10 + 20 =