dua

Saman asked 4 years ago

Rabi kulli shayin khadimuka dua ya dua please mujai koi correct krdy r dhond dy ya kis jaga a quran mai 

Your Answer

3 + 7 =