Namaz ki ahmiyat

hazrat imran r.a ko rasool ALLAH p.b.u.h nay hukam dia, kharay ho ker namaz parh, agar uski takat na ho to baita ker namaz parh, agar uski bhi takat na ho to lait ker namaz parh lay (sahih bukhari)

namaz ki ahmiyat