Miswaq main pakeezgi

hazur pak p.b.u.h nay farmaya miswak main mu ki pakeezgi aur ALLAH azwajal ki raza hai.

Miswaq main pakeezgi