Miswak ka istemal

agar mujhay p.b.u.h apni ummat ki mushakat aur dushwari ka khayal na hota to main us main say har namaz kay waqt miswaq istemaal kernay ka hukam daita (bukhari )

Miswak ka istemal