Mehdood zindagi aur la mehdood mansoobay

Ham aik mehdood zindagi main la mehdood mansoobon per amal kerna chahtay hain aur yahin say mushkilaat ka samnay kerna parta hai

Mehdood zindagi