Logoon ko naseehat kerna aur khud amal na karna

Logoon ko naseehat kerna aur khud amal na karna

Logoon ko naseehat kerna aur khud amal na karna