Kisi ko kafir kehna

hazrat abi zar r.a farmatay hain kay rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya hai jo shaks kisi  ko kafir keh ker pukaray ya khuda ka dushman kahay aur wo aisa na ho to ye kalma kehnay walay per laut parta hai. (bukhari shareef)

Kisi ko kafir kehna