Khushnaseeb Log

aik sahabi r.a nay hazur pak p.b.u.h say arz ki ya rasool ALLAH p.b.u.h ham nay apko daikha, aap say bat ki , aap kay sath khana khaya. ham say bhi ziada khushnaseeb koi ho skta hai ? ap p.b.u.h nay farmaya tum nay mujhay daikha aur suna to eman layay. aanay wali umat jo mujh ko daikhay aur sunnay bagair eman layay gi wo tum say ziada khushnaseeb ho gi.

Khushnaseeb Log