Khud ko numayiaan karnay ki tamana

khud ko numayiaan karnay ki tamana hijab hai aur agar ALLAH numayiaan karay to phir bat hi aur hai

Khud ko numayiaan karna