khasaaan e khuda ki nazar

khasaan e khuda ki nazar jab kisi murda dil per parti hai to wo isko zinda ker daitay hain. gunahgar ko apni naseehat say naikokar, aur badbakht ko naik bakht bana daitay hain.

khasaaan e khuda ki nazar