Khanay main Barkat

Hazur pak p.b.u.h nay farmaya barkat khanay kay beech main nazil ki jati hai. isliye tum bartan kay kinaray say khaya kero. bech main say mat khao. kionke bech main khanay say bebarkati ka mojib hota hai aur tehzeeb kay bhi khilaf hai. (tirmazi)

Khanay main Barkat