Khalis aqal walay log

wo log jo tawaja say bat ko suntay hain phir uski achi achi bat ki pairwi kertay hain yahi wo log hain jinhain ALLAH tala nay hidayat di hai aur yahi khalis aqal walay hain.

Khalis aqal walay log