kayinat ki afzal tareen cheez

ALLAH tala nay kayinat ki afzal tareen cheez jo bani hai wo apnay mehboob hazur pak p.b.u.h ka jalwa hai

Kayinat ki afzal tareen cheez