Kamiyabi ki Zamanat

Aahista aahista sahi lekin lagataar chalte rahna kaamiyabi ki zamaaat hai. Hazrat Shaykh Sa’adi (Rahimahullah)

Kamiyabi ki zamanat hazrat shaikh saadi r.a