Jo shaks bachpan main tameez nahi seekhta

Jo shaks bachpan main tameez nahi seekhta wo bara ho ker bhi nahi seekhta …Hazrat shaikh saadi (r.a)

Jo shaks bachpan main tameez nahi seekhta