Jiski zindagi ALLAH say hai

jiski zindagi sans say hai wo rooh niklnay say mar jata hai aur jiski zindagi RAB say hai wo majazi zindagi say muntakil ho ker haqeeqki zindagi main kadam rakhta hai. goya kay mailay aur takleef deh libas ko utar ker saaf libas pehnta hai (hazrat junaid baghdadi r.a)

Jiski zindagi ALLAH say hai