jiska kam RUB sanwaray

jiska kam RUB sanwaray uska kam banday kaisay bigar sktay hain (waris shah r.a)

jiska kam RUB sanwaray