Jhoot say pak mazak

hazrat ans R.A say rawayiat hai kay aik shaks hazur pak p.b.u.h  say sawari keliye oonth manga to ap p.b.u.h nay farmaya haan main tumhain sawari keliye aik ontni ka bacha doon ga. us shaks nay arz kia kay main oontni kay bachay ka kia karoon ga? to aap p.b.u.h nay irshad farmaya oont oontnioo kay hi to bachay hotay hain. (jame tirmazi)

Jhoot say pak mazak