Jhoot ki nahoosat

Hazrat abdullah bin umer r.a say rawayiat hai kay hazur pak p.b.u.h nay farmaya jab koi jhoot bolta hai to jhoot ki badboo ki waja say rehmat ka farishta aik meel door chala jata hai (tirmazi)

jhoot bolna