jannat main kon dakhil nahi ho ga

hazrat abdullah bin umro r.a say rawayiat hai kay hazur pak p.b.u.h  nay farmaya jannat main na to wo shaks dakhil ho ga jo bhut ziada ahsan jatlanay wala ho aur na wo shaks jo maa bap ki nafarmani  kernay wala ho aur na wo sharab peenay wala ho.

jannat main kon dakhil nahi ho ga