Jab parhezgaroon ko koi waswasa ata hai to..

yakeenan jo log parhezgar hain jab unahin ko khatra lahaq hota hai ye waswasa shaitan ki tarf say ajata hai to wo yad e ilahi main lag jatay hain , so yaka yak unki aankhain khul jati hain.. sura e al-araaf

Jab parhezgaroon ko koi waswasa ata hai to