insan kehlanay ka mustahiq nahi

jo dosroon kay gham say la taluq hai insan kehlanay ka mustahiq nahi (hazrat shaikh saadi r.a)

gham say la taluq