ilm per amal na kernay ka anjam

Nabi kareem p.b.u.h nay khwab bayan kertay huyay farmaya kay jiska pathar sir say kuchla ja rha tha wo quran ka hafiz tha magar wo quran per amal kernay say ghafil ho gya aur farz namaz parhay bagair so jaya kerta tha.

ilm per amal na kernay ka anjam