Ilm Kia hai ..

hazrat Ali R.a nay farmaya kay ilm ye hai kay koi agar tum per zulm keray to tum  usay maaf ker do aur agar koi talukat toray to tum usay jor do. koi tumhain mehroom keray to tum usay nawaz do. takat e intekam ho to ufo darguzar say kaam lo. khatakar samnay aa jayay to socho uski khata bari  hai ya tumhara rehm aur gusay main bhi aisi bat na kero kay bad main tumhain nadamat ho.

Ilm Kia hai