ilm 2 kisam ka hai

ilm bhi 2 kisam ka hai aik zahiri ilm hai aur dosra batini ilm hai . zahiri ilm ka taluq nafs say hai aur nafs kay pas akl e juzz hai. aur batini ilm aarifaan billah ka ilm hai jis ka taluq rooh say hai aur rooh  kay  pas akl e qul hai

ilm 2 kisam ka hai