Hazrat Maryam A.s ko pak aur pakeeza bnaya gya

Hazrat Maryam A.s ko pak aur pakeeza bnaya gya