Hazrat Abu bakar siddiqu R.a ki shaan

hazrat umar r.a say rawaiyat hai kay rasool ALLAH p.b.u.h  nay hamain sadkay ka hukam farmaya. us waqt meray pas kafi maal tha, main nay kaha kay agar kisi din main abu bakar siddique r.a say sabkat lay ja skta to wo aaj ka din ho ga. pas main nisf maal lay ker hazir ho gya. rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya kay ghar waloon keliye kitna chora hai? arz guzar hua kay is kay barabar. hazrat abu bakar siddique r.a apna sara maal lay ayay to farmaya, ay abu bakar apnay ghar waloon keliye kia chora hai, arz guzar huyay un keliye ALLAH aur uskay rasool p.b.u.h ko chor aia hoon. main nay kaha main in say kabhi nahi barh skta. (tirmazi)

Hazrat Abu bakar siddiqu R.a ki shaan