Haya wala Rub

hazrat salman farsi r.a ka bayan hai kay rasool ALLAH p.b.u.h  nay farmaya tumhara RAB mehrbaan aur haya wala hai banda jab hath uthata hai to usay sharam ati hai hathoon ko khali hath lota day.

Haya wala Rub