Gunahoon say paak saaf

Hazrat abu huraira r.a say rawayiat hai kay hazur pak p.b.u.h nay farmaya jis nay ALLAH keliye hajj kia aur uskay darmayan koi ghalat aur gunnah ka kaam nahi kiya to wo istarha wapas ho ga jaisa kay maa kay pait say paida huyay waqt tha.

Gunahoon say paak saaf