Ghareebon ko khana khilao

Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya khuda tala ki ibadat kero bhookon ko khana khilao , buland awaz say salam kero to jannat main salamti kay sath dakhil ho gay. (tirmazi)

Ghareebon ko khana khilao