Answer for Pathar ko bhagwan manana

Brother simple si bat hai. ham apnay nabi pak p.b.u.h ki sunnat ko pura kartay hain kiuke unhu nay isi jaga par shaitan ko pathar mara tha isi liye ham bhi unhi ka kaam kartay hain. jis jaga par shaitan khara tha us jaga pathar rakh dia gya hai takay jaga yad rhay aur usi ko pathar mar kar sunnat puri krtay hain