Answer for Help please.so scared.

Dont be sad or worried my brother. ALLAH is with everyone. whenever you call him for help he will listen to you.
Sirf ALLAH say madad mangain aur usi par bharosa rkhain. darnay say kuch nahi ho ga.
mushkil waqt har kisi par ata hai so aap ko chayiyay namaz parhain aur ALLAH ko yad kia karain aur ayat ul qursi pani par dam kar kay pia karain
inshaALLAH aap thek ho jayain gay.