Dil ka Taala Jab khulta hai to nafs fana ho jata hai

jis waqt dil ka tala khul jata hai to ain ba-ayin mushaida hasil ho jata hai jis say wajood kay andar koi ghalti  nahi rehti hai aur na hi ghalazat o ghazab o ghusa wagaira. nafs fana ho jata hai, qalb safa ho jata hai aur  rooh ko baka hasil ho jati hai. (hazrat sultan bahoo r.a)

Dil ka Taala Jab khulta hai to nafs fana ho jata hai