dastarkhuwan per giri hui cheez

ap p.b.u.h nay farmaya jo dastarkhuwan per giri hui cheez utha ker khata hai uski aulad haseen o jameel paida hoti hai aur us say muhtaji door ki jati hai.

dastarkhuwan per giri hui cheez